تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

مقررات جدید ترانزیت کالا

مقررات جدید ترانزیت کالا
خلاصه

اعلام مقررات جدید ترانزیت کالا توسط رئیس کل گمرک ایران اقای فرود عسکری، اخبار آموت بار

13 5 97

گمرک کشور با اعلام بخشنامه جدید خود مبنی بر مقررات جدید ترانزیت کالا داخلی را اعلام کرد.
به گزارش گروه تحقیقاتی آموت بار بر اساس این بخشنامه جدید، گمرک فقط شرکت های تعاونی مرز نشینی و واحد های تولیدی داخلی موظف به ترانزیت داخلی ترانزیت کالا هستند.

ترانزیت کالا

بر اساس همین بخشنامه مرکزیت واردات و صادرات و امور مناطق آزاد و به منظور سازماندهی کردن و وحدت در کنترل تشریفات انتقال کالا تحت رویه ترانزیت داخلی انتقال و عبور کالای مرزی به گمرک های داخلی امکانپذیر نیست، و صاحبان کالا وظیفه دارند که ترخیص کالا در گمرک های ورودی می باشند.
شرکت ها و پایانه های حمل و نقل و ترانزیت مرزی با احراز مالکیت کالا بعد از استعلام سهمیه های اعلام شده مجاز و همچنین شرکتهای تولیدی که اقدام به خدمات واردات کالا کرده اند از قوانین این بخشنامه مستثنی شده اند و اگر در مدارک و حواله حمل بار نام شهر داخلی ذکر شده باشد، این مورد ها نیز جزو این بخشنامه و ابلاغیه نمی باشند.
به گزارش آموت بار، این بخشنامه که چند وقتی است که صادر شده و به مرحله اجرا رسیده است، جهت جلوگیری از سوء استفاده ترخیص کالا با استفاده از راه های رایج مانند ترانزیت داخلی کالا در کشور صورت گرفته است.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)