تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی

صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی
خلاصه

صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی در سال 1401 به همراه مشخصات کامل از استناد و قوانین مربوط به حمل و نقل ریلی

24 12 00

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از صدور مجوز وزیر کشوربرای انتشار اوراق مشارکت جهت توسعه طرح های خطوط حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی شهری و بازآفرینی بافت های فرسوده شهری خبر داد.

وزارت کشور به استناد بند ه تبصره 5 قانون بودجه کل کشور، شهرداری ها را برای استفاده از اوراق مشارکت به سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی معرفی می کند که تا کنون تا سقف 76 هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 صورت پذیرفت.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان شهرداری ها گفت: از این میزان اوراق، 50 هزار میلیارد ریال مربوط به حوزه توسعه حمل و نقل ریلی برای شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه و 6 هزار میلیارد ریال مربوط به باز آفرینی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی مشهد مقدس است.

او گفت: تامین مالی پروژه های حمل و نقلی شهرداری ها از طریق انتشار اوراق مشارکت، مهم ترین اعتبارات موثر در توسعه حمل و نقل شهرها است که در سالهای اخیر با برنامه ریزی صورت گرفته در سازمان شهرداری ها و دیهیاری کشور، میزان جذباعتبارات اوراق مشارکت رشت فزاینده ای داشته است، به طوری که در سال 1399، پیش از 90 درصد پیش بینی شده در قانون برای شهرداری ها جذب شد.
اخبار بیشتر: عوارض حمل بار با ناوگان خارجی شامل حمل ترکیبی شد
 

توسعه خطوط ریلی

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان شهرداری ها تصریح کرد: صدور تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سهم دولت باید از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شود و ضروری است شهرداری ها سریع تر نسبت به انتخاب بانک عامل، شرکت تامین سرمایه و سایر مراحل لازم اقدام کنند تا پس از موافقت بانک مرکزی و صدور مجوز انتشار، این اعتبار را برای پروژه های زیر بنایی شهرداری ها جذب کنند.

آخرین اخبارات موجود در رابطه با فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی این مقاله می باشد که توسط شرکت حمل و نقل آموت بار انتشار داده شده است.
مقالات بیشتر: پایانه نیسان بار برگشتی بوشهر

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)