تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

عوارض حمل بار با ناوگان خارجی شامل حمل ترکیبی شد

عوارض حمل بار با ناوگان خارجی شامل حمل ترکیبی شد
خلاصه

عوارض حمل با ناوگان خارجی شامل حمل ترکیبی شد به همراه توضیحات مربوط به ناوگان خارجی و حمل بارها در سال 1401

23 12 00

در سیزدهم دی ماه سال 1401، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با استناد به ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی (مصوب 11 آبان ماه 1373) و شیوه نامه تسهیل اجرای تبصره 2 قانون مقررات وسایل نقلیه خارجی (مورخ 2 شهریور 1394 وزارت راه) و به منظور عدم تضییع حقوق دولت و اخذ اخذ عوارض کامل 10 درصد قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، در نامه خطاب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک، خواهان محاسبه و اخذ 10 درصد عوارض حمل شد.

اخبار: نرخ های جدید خدمات گمرکی در سال 1401 اعلام شد
 

آیین نامه عوارض حمل ناوگان خارجی

در این آیین نامه آمده است: به دلیل اینکه در شیوه حمل ترکیبی، حمل کالا در مرحله اول حمل توسط ناوگان خارجی انجام می شود و در مرحله دوم این نوع حمل های ترکیبی، علاوه بر ناوگان خارجی از ناوگان ایرانی (کامیون، کشتی، لنج) نیز استفاده می شود، لذا 10 درصد عوارض بر اساس کل کرایه حمل از مبدأ تا مقصد گمرکات ترخیص ایران محاسبه می شود.


 

بنابراین گمرکات کشور در این گونه موارد که مرحله اول حمل ترکیبی، توسط ناوگان خارجی (کامیون و یا کشتی) صورت گرفته و مرحله حمل ترکیبی که توسط ناوگان ایرانی انجام می شود می بایست جهت اخذ عوارض قسمت اول حمل ترکیبی توسط ناوگان خارجی، صاحبان کالا به کارشناسان سازمان متبوع هدایت کرده تا عوارض 10 درصد قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی به طورر کامل محاسبه شود.
مقالات: پایانه نیسان بار برگشتی اردبیل

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک نیز، 26 دی ماه در نامه ای خطاب به ناظران، مدیران کل و مدیر گمرک کشور نوشت که مراتب درخواست شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در آن نامه بررسی و وفق مقررات اقدام کنند.

طبق آمار های آخیر، آخرین آیین نامه رسمی مربوط به عوارض حمل بار با ناوگان خارجی مربوط به این مقاله می باشد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اخبار سایت آموت بار مراجعه نمائید.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)