تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

نرخ های جدید خدمات گمرکی در سال 1401 اعلام شد

نرخ های جدید خدمات گمرکی در سال 1401 اعلام شد
خلاصه

نرخ های جدید خدمات گمرکی در سال 1401 به همراه قیمت و هزینه مامور بدرقه، هزینه روزانه و شبانه کارکنان و اسکن کامیون

22 12 00

در این مقاله درباره نرخ های جدید خدمات گمرکی در سال 1401 صحبت خواهیم کرد. نرخ های گمرکی یک مسئله بسیار مهم برای شرکت ها و کسب و کارهایی است که بار از ایران به کشورهای دیگر صادر می کنند. همچنین بارهایی که از خارج از کشور به ایران وارد میشود نیز شامل نرخ و هزینه های گمرکی میباشد.

اگر نیاز به کسب اطلاعات لازم درباره نرخ های جدید گمرکی هستید تا انتهای این مقاله با شرکت حمل و نقل آموت بار همراه باشید.

در اجرای بندر الف ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، نرخ هزینه انجام خدمات بر اساس پیشنهاد شماره 1400/1291288 مورخ 24 آذرماه سال 1401گمرک ایران تایید شد. به این ترتیب، در بخش هزینه تعیین تعرفه، تعیین تعرفه هایی که از قبل از ورود کالا درخواست می شود برای یک تا سه قلم 1.500.000 ریال و برای هر قلم اضافه 500.000 ریال دریافت خواهد شد.

مقالات بیشتر: پایانه نیسان بار برگشتی خرم آباد

نرخ جدید گمرکی 1401

در بخش هزینه خدمات فوق العاده  در صورتی که خدمات فوق العاده در محل گمرک انجام شود نرخ خدمات در روز برای هر نفر ساعتی 100.000 ریال و در شب برای هر نفرساعتی 200.000 ریال خواهد بود. 

اگر خدمات گمرک در خارج از ایران انجام شود، نرخ خدمات در روز برای هر نفر ساعتی 200.000 ریال و در شب برای هر نفر ساعتی 400.000 ریال می باشد. هزینه مراقبت در انبارهای اختصاصی نیز و نقاط خارج از گمرک برای هر نفر در روز ساعتی 300.000 ریال و در شب ساعتی 400.000 ریال می باشد.

درباره هزینه بدرقه کالا هزینه مامور بدرقه به صورت شبانه روزی مبلغ 2.000.000 ریال تعیین شده است. برای کالاهای صادراتی 50 درصد تخفیف در این زمینه منظور می شود. لازم به ذکر است در زمینه بخش خدمات فوق العاده، مراقبت و بدرقه کالا هزینه یا تامین وسیله رفت و آمد معموران نیز به عهده متقضی می باشد.

برای هزینه توزین کالا نیز به ازای هربار توزین کامیون های بدون بار و یا حمل بار مبلغ 350.000 ریال و با عنوان هزینه مهر و موم نیز به ازای هر مهرموم هر اضهارنامه مبلغ 200.000 ریال در نظر گرفته شده است. در بخش هزینه پلمپ نیز به ازای هر پلمب الکترونیکی مبلغ 2.350.000 ریال و برای هر پلمب معمولی و غیر الکترونیکی مبلغ 300.000 ریال دریافت خواهد شد. علاوه بر این، به عنوان هزینه اسکن کامیون به ازای هر با اسکن توسط دستگاه های ایکس ری کامیونی مبلغ 3.000.000 ریال دریافت خواهد شد.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)