تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

ابعاد بازار کالاهای فله خشک در بنادر ایران

ابعاد بازار کالاهای فله خشک در بنادر ایران
خلاصه

ابعاد بازار کالاهای فله خشک در بنادر ایران به همراه توضیح درباره نظر نظام اقتصادی کشور و آینده تجارت کالاهای فله خشک

28 12 00

با نظر به حجم عملیات کالاهای فله خشک بنادر تجاری کشور در سال های دهه 1390 به ویژه در نیمه دوم آن به یهافته های جالبی دست می یابیم. اولین یافته نوسان های بسیار بزرگ در حجم عملیات این گروه کالایی است. در بازارهای جهانی بنادر زیر بخش کالاهای فله حشک به دلیل ماهیت کالای موضوع عملیات در آن (محصولات کشاورزی، مواد معدنی، نهادهای کشاورزی و دامپروری و...) بازارهای دارای نوسانات فصلی تلقی شده و به همین دلیل، مدیریت پایانه های این زیر بخش از حیث مدیریت و بسیج منابع همواره نسبت به زیر بخش های دیگر بازار بنادر (کانتینری، کالای عمومی  کالای فله مایع) به مراتب پرریسک تر تلقی می گردد.

بنابراین در طی سالیان دهه گذشته پایانه های کالای فله خشک در بنادر ما ناگزیر بوده اند غلاوه بر مواجهه با دشواری های نوسانات فصلی متعارف در بازار، به دلیل ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عار با قدرت های جهانی با تغییرات شدید سالانه در ابعاد بازار این زیر بخش دست و پنجه نرم کنند.
بیشتر بدانید: صدور مجوز فروش اوراق مشارکت برای توسعه خطوط ریلی

بازارهای کلاهای فله

در بازارهایی که متحمل سرایت انواع آشفتگی ها و شوک ها از بازارهای دیگر شده و به طور ذاتی با چالش نوسان فصلی حجم بازار مواجه است، دریافت نوسان های سالانه حدود 40 درصدی در ابعاد بازار می توان حکم مواجهه با یک سونامی یا زلزله مهیب را داشته باشد. باید توجه داشت که این زیر بخش از بازار بنادر کشوربه دلیل اتکای زنجیره های تامین به مواد اولیه و کالاهی استراتژیک مورد نیاز صنایع، نهادهای کشاورزی و دام پروری و مواد معدنی، از نظر نظام اقتصادی کشور دارای اهمیت راهبردی هستند و از این جهت در سالهای دهه 1390 بنادر و پایانه داران ملزم به تامین منابع کسب و کاری این پایانه ها بوده اند.

از سوی دیگر دورنمایی که از بودجه عمومی کشور، وضعیت تحقق درامدهای ارزی و تداوم محدودیت مبادلات تجاری در سالهای پیشرو تصویر می شود، آینده تجارت بین المللی کالاهای فله خشک و کسب و کار پایانه های بندری پذیرای آن در بنادر کشور را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
مقالات بیشتر: پایانه نیسان بار برگشتی اراک

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)