امور شعب تهران 88520204 شهرستان 55537323
Bandar-abas-transit-amutbar.jpg
  • Bandar-abas-transit-amutbar.jpg
  • وانت-بار-آموت-دفتر-نیسان-بار-بندرعباس.jpg
  • ترانزیت-آموت-بار-دفتر-بندرعباس.jpg

ترانزیت بندرعباس | حمل بار از بندرعباس به تهران | آموت بار بندرعباس

ترانزیت بندری حمل بار از بندرعباس به تهران باربری بندرعباس به تهران ترانزیت بندرعباس ترانزیت تهران به بندرعباس
خلاصه

آموت بار ترابر دفتر بندرعباس یکی از دفاتر تخصصی آموت بار در زمینه ترانزیت بندرعباس که چند سالی است که در این بندر مهم شروع به کار کرده است که دارای خدماتی همچون ترانزیت از بندرعباس به تهران، ترانزیت تهران به بندرعباس و در کل حمل بار از بندرعباس به تهران و بلعکس از جمله این خدمات است که تحت عنوان ترانزیت بندری از ان یاد میشود که باربری بندرعباس به تهران نیز شامل ان میشود، همه موارد نام برده توسط آموت بار ترابر دفتر بندرعباس ارائه میگردد، البته ترانزیت از بندرعباس در بین این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است.

بندرعباس در مرکزیت استان هرمزگان قرار گرفته است بندر عباس در بخش مرکزی شهرستان قرار دارد بندرعباس در قدیم بندر گمبرون نام داشت، بندرعباس دارای بزرگترین بندر ترانزیت ایران است که حجم بسیار بالای ترانزیت کالا را در بنادر رجایی و باهنر به خود اختصاص داده است، این بنادر در جنوب استان هرمزگان قرار گرفته اند که مجدد از جنوب به دریا وصل میباشند، حجم بالای از این شهر در بخش سورو واقع در جنوب غربی شهر و در منطقه امام خمینی و خورگورسوزان و محله نخل ناخدا دارای سطحی هموار از نظر جقرافیایی است، و نزدیک ترین شهر به این شهرستان بندر قشم است که 28کیلومتر با هم فاصله دارند، و ترانزیت بندرعباس به تهران و یا سایر شهرستان ها بیشتر از بندر شهید باهنر صورت میگیرد و همچنین ترانزیت تهران به بندرعباس نیز در جنوب بندرعباس تخلیه میشود و در کل حمل بار از بندر عباس به تهران همگب بیشتر در بنادر این شهرستان صورت میگیرد، ترانزیت از بندرعباس دارای سابقه دیرینه میباشد که در قدیم با نام های باربری از بندر عباس به تهران در شرکت ما معروف بود که با رونق گرفتن بحث ترانزیت در بندر عباس این نام تغییر کرد و امروزه نام بندرعباس در شرکت های باربری بندرعباس در کنار نام ترانزیت کالا یاد میشود، که بله همین خاطر توجه بسیاری از باربری های بندرعباس امروزه به همین بخش اختصاص پیدا کرده است، و دیگر باربری بین شهری بندر عباس در پایانه بار بندر عباس بسیار کمرنگ شده است که به همین خاطر جهت حمل اثاثیه منزل در بندرعباس بیشتر توسط باربری های بومی این شهرستان انجام میشود،