امور شعب تهران 88520204 شهرستان 55537323
8 1 1400
استان کرمانشاه 1400

توضیح درباره استان کرمانشاه و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان کرمانشاه در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

7 1 1400
استان چهارمحال بختیاری 1400

توضیح درباره استان چهارمحال بختیاری و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان چهارمحال بختیاری در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

5 1 1400
استان هرمزگان 1400

توضیح درباره استان هرمزگان و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان هرمزگان در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

4 1 1400
استان البرز 1400

توضیح درباره استان البرز و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان البرز در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

3 1 1400
استان تهران 1400

توضیح درباره استان تهران و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان تهران در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

2 1 1400
استان سمنان 1400

توضیح درباره استان سمنان و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان سمنان در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

1 1 1400
استان گلستان 1400

توضیح درباره استان گلستان و درباره شهرستان ها ، جمعیت ، مردم ، آب و هوا ، مناطق دیدنی و اقتصاد استان گلستان در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

4 12 1397
استان مشهد - خراسان رضوی 98 - آموت بار

جمعیت شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی در سال 98 به همراه لیست شهرها با جزئیات مساحت، نقشه جدید راه ها و فاصله بین شهرستان های جنوبی و شمالی

24 11 1397
استان گیلان - آموت بار

مشخصات و تعداد و لیست شهرستان های گیلان و فاصله آنها تا تهران و جمعیت شهرها و استان در سال ۹۸

23 11 1397
استان اصفهان 98

جمعیت استان اصفهان در سال 98 به همراه مشخصات نقشه و عکس جاهای دیدنی نام و تعداد شهرستان و تاریخچه آنها

15 11 1397
استان خوزستان

شهرستان های اهواز آبادان بندر ماهشهر خرمشهر شوش از جمله این استان هستند که جمعیت آن ها در سال 98 اعلام خواهد شد