تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901

لیست خدمات و دفاتر تهران و شهرستان ها

ترخیص کالا از گمرک کیش، بازرگان، ترکیه، بندرعباس بوشهر و خرمشهر و پست طبق آخرین قوانین گمرک در کشور و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه در این زمینه
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا یکی از بخش های بسیار مهم در بحث واردات و صادرات کالا در هر کشوری و کشور خودمان است که با توجه به قوانین خاص که در واقع هرکدام با توجه به بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین برخی عوامل دیگر قابل تغییر هستند، می بایستی شخص وارد کننده و یا صادر کننده از آخرین قوانین مزتبط با گمرکمورد نظر مطلع باشد، به همین خاطر در این زمینه نیز همانند کارهای قضایی دیگر در دیگر ارگان ها بسیاری از تجار برای خود وکیل قانونی آشنا به تمامی قوانین گمرکی موجود در کشور مورد نظر جهت انجام امور ترخیص کالا در نظر میگیرند که به این افراد ترخیص کار گفته میشود.

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی