تهران 02188520204 شهرستان ها 02152901
مطلب برگزیده این بخش
17 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی همدان

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی همدان به تهران، کرج، رشت، شیراز و سایر شهرستان ها به همراه شماره تماس پایانه 09183103991

15 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی ساری

پایانه وانت بار و یسان بار برگشتی ساری به تهران، شیراز، کرج، مشهد و سایر شهرستان ها به همراه شماره تماس پایانه 09112957582 و 01132341139

14 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی زنجان

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی زنجان به تهران، کرج، مشهد، اصفهان و سایر شهرستان ها به همراه شماره تماس پایانه 09191491279

11 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی زاهدان

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی زاهدان به تهران، کرج، شیراز، مشهد و سایر شهرستان ها به همراه شماره پایانه باربری 09154949436

9 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی رشت

پایانه وانت بار و نیسان بار رشت به تهران، کرج، تبریز، مشهد و سایر شهرستان ها به همراه شماره پایانه باربری 09112957582 و 01332133767

7 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی خرم آباد

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی خرم آباد و بین شهری به تهران، شیراز، کرج، اهواز و سایر شهرستان ها به همراه شماره تماس پایانه 06632623311 و 09165444537

3 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی تبریز

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی تبریز به تهران، کرج، ساری، مشهد و سایر شهرستان ها و حمل بار بین شهری و شماره تماس پایانه 09149866851

1 12 1400
پایانه نیسان بار برگشتی بیرجند

پایانه وانت بار و نیسان بار برگشتی و بین شهری تهران، کرمان، تبریز و سایر شهرستان ها به همراه شماره تماس پایانه 05137608071

5 11 1400
تعرفه باربری ایلام در سال 1402

هزینه و تعرفه باربری ایلام در سال ۱۴۰۲ به همراه شماره باربری ایلام 09183103991 جهت حمل و ارسال بار به تهران، کرج و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور

6 7 1400
باربری بندر گز

باربری از بندر گز به همراه شماره باربری 09114125735 جهت حمل و ارسال بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با خاور به شهرستان های تهران، کرج و سایر شهرستان ها

8 6 1400
قیمت و هزینه باربری تهران

قیمت و هزینه باربری در تهران به همراه نمایندگی های آموت در تهران و شهرستان ها و شماره تماس دفتر مرکزی آموت بار به شماره 02188520204

4 6 1400
باربری ایوان

حمل بار و اثاثیه منزل از ایوان به شهرستان های تهران، کرج، مشهد، اصفهان و سایر شهرستان ها به همراه شماره باربری ایوان 09183103991

20 4 1400
باربری پردیس و دماوند

باربری از پردیس و دماوند به همراه شماره باربری 02188520204 جهت حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی و خاور به شهرستان های کرج، تبریز، کرمان و سایر شهرستان ها

19 4 1400
باربری تربت جام

باربری از تربت جام به همراه شماره باربری 09156665639 05137608071 جهت حمل بار به شهرستان های تهران، تبریز، زاهدان و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

16 4 1400
باربری بوئین زهرا

حمل و ارسال بار از بوئین زهرا به همراه شماره باربری بوئین زهرا 09191491279 جهت جابه جایی و حمل بار به سراسر کشور به صورت شبانه روزی با نیسان بار و خاور و کامیونت

16 4 1400
باربری دامغان

شماره تماس باربری دامغان 09191491279 جهت ارسال بار از دامغان به شهرستان ها تهران، یزد، مشهد، اهواز و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان و خاور و کامیونت

15 4 1400
باربری ابهر

شماره تماس باربری ابهر 09191491279 جهت حمل و ارسال بار به سراسر کشور به همراه سایر خدمات باربری و حمل و نقل و حمل بار با نیسان بار و خاور به صورت شبانه روزی

14 4 1400
باربری محمود آباد

باربری از محمود آباد به همراه شماره باربری 09114125735 حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با نیسان و خاور به شهرستان های تهران، تبریز، مشهد و سایر شهرستان ها

10 4 1400
باربری پارس آباد

شماره باربری پارس آباد 09149866851 جهت حمل بار از استان اردبیل به شهرستان تهران، مشهد، کرج و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

8 4 1400
باربری نکا

باربری از نکا به همراه شماره نمایندگی آموت بار 09114125735 جهت حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با نیسان و خاور به شهرستان ها

28 3 1400
باربری یان چشمه و گرماب خراسان شمالی

خدمات باربری یان چشمه و گرماب به همراه شماره باربری 09156665639 جهت ارسال بار به تهران، کرج، اصفهان و سایر شهرستان ها با نیسان بار و خاور به صورت شبانه روزی

13 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی علویجه اصفهان

باربری محدوده شهرک صنعتی علویجه به همراه شماره تلفن باربری 09130335364 و 03132281734 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور و کامیونت به تهران، مشهد، تبریز و سایر شهرستان ها

12 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی خمین اراک

باربری محدوده شهرک صنعتی خمین اراک به همراه شماره تلفن باربری 09183103991 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

11 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی خضرا

باربری محدوده شهرک صنعتی خضرا کرمان به همراه شماره تلفن 09133898476 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران، اهواز، تبریز و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

9 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی حیدریه قزوین

باربری محدوده شهرک صنعتی حیدریه قزوین به همراه شماره تلفن 09191491279 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

6 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی ثامن الحجج

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی ثامن الحجج و شرکت حمل و نقل بار 02188520204 با نیسان و حمل بار با خاور از تهران به مشهد، کرج، تبریز و سایر شهرستانها

4 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی صومعه سرا

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی صومعه سرا 09114125735 جهت حمل بار با نیسان و حمل بار با خاور از مازندران به تهران، تبریز، اهواز و سایر شهرستانها

3 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی فجر گرمسار

شماره تلفن باربری از شهرک صنعتی فجر گرمسار 09191491279 و شرکت حمل و نقل بار جهت ارسال بار با نیسان و حمل بار با خاور به تهران، اراک، شیراز و سایر شهرستانها

2 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی فردوسی

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی فردوسی 09156665639 و 05137608071 جهت حمل و ارسال بار با نیسان و حمل بار با خاور از شهرک صنعی فردوسی به سایر شهرستانها

1 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی جنت آباد

حمل و ارسال بار از شهرک صنعتی جنت آباد به همراه شماره باربری 02188520204 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان ها با خاور و کامیونت به صورت شبانه روزی

30 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی طولا قشم

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی طولا قشم و شرکت حمل و نقل بار 09172039080 با نیسان و حمل بار با خاور از قشم به صورت شبانه روزی به سراسر کشور

29 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی پرندک

باربری از شهرک صنعتی پرندک به همراه شماره باربری 09191491279 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان، خاور و کامیونت

27 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی پایتخت

حمل و باربری از شهرک صنعتی پایتخت و شماره باربری 02188520204 جهت حمل و ارسال بار با نیسان و خاور به صورت دربستی و ارسال به مشهد، اهواز، اصفهان و سایر شهرستان ها

26 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی عباس آباد

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی عباس آباد و شرکت حمل و نقل بار 09191491279 با نیسان و حمل بار با خاور از تهران به سایر شهرستانهای کشور به صورت شبانه روزی