امور شعب تهران 88520204 شهرستان 55537323
6 7 1400
باربری بندر گز

باربری از بندر گز به همراه شماره باربری 09114125735 جهت حمل و ارسال بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با خاور به شهرستان های تهران، کرج و سایر شهرستان ها

8 6 1400
قیمت و هزینه باربری تهران

قیمت و هزینه باربری در تهران به همراه نمایندگی های آموت در تهران و شهرستان ها و شماره تماس دفتر مرکزی آموت بار به شماره 02188520204

4 6 1400
باربری ایوان

حمل بار و اثاثیه منزل از ایوان به شهرستان های تهران، کرج، مشهد، اصفهان و سایر شهرستان ها به همراه شماره باربری ایوان

20 4 1400
باربری پردیس و دماوند

باربری از پردیس و دماوند به همراه شماره باربری 02188520204 جهت حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی و خاور به شهرستان های کرج، تبریز، کرمان و سایر شهرستان ها

19 4 1400
باربری تربت جام

باربری از تربت جام به همراه شماره باربری 09156665639 05137608071 جهت حمل بار به شهرستان های تهران، تبریز، زاهدان و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

16 4 1400
باربری بوئین زهرا

حمل و ارسال بار از بوئین زهرا به همراه شماره باربری بوئین زهرا 09191491279 جهت جابه جایی و حمل بار به سراسر کشور به صورت شبانه روزی با نیسان بار و خاور و کامیونت

16 4 1400
باربری دامغان

شماره تماس باربری دامغان 09191491279 جهت ارسال بار از دامغان به شهرستان ها تهران، یزد، مشهد، اهواز و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان و خاور و کامیونت

15 4 1400
باربری ابهر

شماره تماس باربری ابهر 09191491279 جهت حمل و ارسال بار به سراسر کشور به همراه سایر خدمات باربری و حمل و نقل و حمل بار با نیسان بار و خاور به صورت شبانه روزی

14 4 1400
باربری محمود آباد

باربری از محمود آباد به همراه شماره باربری 09114125735 حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با نیسان و خاور به شهرستان های تهران، تبریز، مشهد و سایر شهرستان ها

10 4 1400
باربری پارس آباد

شماره باربری پارس آباد 09149866851 جهت حمل بار از استان اردبیل به شهرستان تهران، مشهد، کرج و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

8 4 1400
باربری نکا

باربری از نکا به همراه شماره نمایندگی آموت بار 09114125735 جهت حمل بار به صورت خرده بار با نیسان بار و حمل بار دربستی با نیسان و خاور به شهرستان ها

13 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی علویجه اصفهان

باربری محدوده شهرک صنعتی علویجه به همراه شماره تلفن باربری 09130335364 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور و کامیونت به تهران، مشهد، تبریز و سایر شهرستان ها

12 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی خمین اراک

باربری محدوده شهرک صنعتی خمین اراک به همراه شماره تلفن باربری 09183103991 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

11 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی خضرا

باربری محدوده شهرک صنعتی خضرا کرمان به همراه شماره تلفن 09133898476 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران، اهواز، تبریز و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

9 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی حیدریه قزوین

باربری محدوده شهرک صنعتی حیدریه قزوین به همراه شماره تلفن 09191491279 به صورت خرده بار با نیسان بار دربستی با خاور به تهران و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

6 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی ثامن الحجج

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی ثامن الحجج و شرکت حمل و نقل بار 02188520204 با نیسان و حمل بار با خاور از تهران به مشهد، کرج، تبریز و سایر شهرستانها

4 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی صومعه سرا

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی صومعه سرا 09114125735 جهت حمل بار با نیسان و حمل بار با خاور از مازندران به تهران، تبریز، اهواز و سایر شهرستانها

3 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی فجر گرمسار

شماره تلفن باربری از شهرک صنعتی فجر گرمسار 09191491279 و شرکت حمل و نقل بار جهت ارسال بار با نیسان و حمل بار با خاور به تهران، اراک، شیراز و سایر شهرستانها

2 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی فردوسی

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی فردوسی 09156665639 و 05137608071 جهت حمل و ارسال بار با نیسان و حمل بار با خاور از شهرک صنعی فردوسی به سایر شهرستانها

1 3 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی جنت آباد

حمل و ارسال بار از شهرک صنعتی جنت آباد به همراه شماره باربری 02188520204 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان ها با خاور و کامیونت به صورت شبانه روزی

30 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی طولا قشم

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی طولا قشم و شرکت حمل و نقل بار 09172038090 با نیسان و حمل بار با خاور از قشم به صورت شبانه روزی به سراسر کشور

29 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی پرندک

باربری از شهرک صنعتی پرندک به همراه شماره باربری 09191491279 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان، خاور و کامیونت

27 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی پایتخت

حمل و باربری از شهرک صنعتی پایتخت و شماره باربری 02188520204 جهت حمل و ارسال بار با نیسان و خاور به صورت دربستی و ارسال به مشهد، اهواز، اصفهان و سایر شهرستان ها

26 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی عباس آباد

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی عباس آباد و شرکت حمل و نقل بار 09191491279 با نیسان و حمل بار با خاور از تهران به سایر شهرستانهای کشور به صورت شبانه روزی

25 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی شیراز

شماره باربری از شهرک صنعتی شیراز 09176948194 جهت ارسال بار به تهران، کرج، اردبیل، یزد و سایر شهرستان ها با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

22 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی طارم قزوین

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی طارم قزوین و شرکت حمل و نقل بار 09191491279 با نیسان و حمل بار با خاور و کامیونت از قزوین به تهران، مشهد، کرمان و سایر شهرستان ها

20 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی خیام نیشابور

شماره تلفن باربری های شهرک صنعتی خیام نیشابور و شرکت حمل و نقل بار 09156665639 با نیسان بار و خاور از نیشابور به سایر شهرستان ها و ارائه خدمات به صورت شبانه روزی

16 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی رجه بابل

شماره باربری از شهرک صنعتی رجه بابل 09114125735 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز با نیسان و خاور به صورت شبانه روزی

13 2 1400
باربری محدوده شهرک صنعتی نوآوران زنجان

باربری از شهرک صنعتی نوآوران زنجان به همراه شماره باربری 09191491279 جهت حمل و جا به جایی بار به شهرستانهای تهران، کرج، مشهد با نیسان و خاور و کامیونت به صورت شبانه روزی

12 2 1400
لیست باربری های شهرکرد

لیست باربری های شهرکرد به همراه شماره باربری در شهرکرد 09133898476 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان های مشهد، کرج، تهران و سایر شهرستان ها با نیسان، خاور و کامیونت به صورت شبانه روزی

11 2 1400
لیست باربری های یاسوج

حمل و ارسال بار از یاسوج به همراه لیست باربری های یاسوج 09165444537 حمل بار به شهرستان های تهران، کرج، اصفهان، بندر عباس و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان بار و خاور

9 2 1400
لیست باربری های ایلام

شماره تلفن باربری های ایلام 09183103991 جهت حمل بار به صورت شبانه روزی به شهرستان ها تهران ، اهواز ، یزد، همدان و سایر شهرستان ها با نیسان بار و خاور بصورت دربستی

8 2 1400
لیست باربری های بروجرد

شماره تلفن باربری های بروجرد 09165444537 جهت ارسال بار به صورت شبانه روزی به شهرستان های تهران، مشهد، اصفهان و سایر شهرستان ها با نیسان بار و خاور بصورت دربستی

7 2 1400
لیست باربری های سنندج

شماره تلفن باربری های سنندج 09183103991 جهت حمل بار به صورت شبانه روزی به شهرستان ها با نیسان بار و خاور بصورت دربستی به تهران اهواز اصفهان و مشهد و سایر شهرستان ها

6 2 1400
لیست باربری های رشت

لیست باربری های رشت به همراه شماره باربری 09114125735 حمل و ارسال بار از رشت به شهرستان های تهران، کرج، اصفهان و سایر شهرستان ها به صورت خرده بار و بار دربستی با نیسان بار و خاور

5 2 1400
لیست باربری های بندر انزلی

شماره تلفن باربری بندر انزلی 09114125735 به همراه لیست باربری های بندر انزلی جهت ارسال بار به شهرستان های تهران، کرج، مشهد و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی

4 2 1400
لیست باربری تبریز

شماره تلفن باربری های تبریز 09149866851 به صورت شبانه روزی به شهرستان های تهران، زاهدان، اهواز و سایر شهرستان ها و حمل بار بصورت وانت و نیسان بار و خاور بصورت دربستی

2 2 1400
لیست باربری های یاسوج

شماره تلفن باربری های یاسوج 09165444537 به صورت شبانه روزی به شهرستان ها و ارسال بار با وانت و نیسان بار و خاور بصورت دربستی به تهران، تبریز و یزد

1 2 1400
لیست باربری های کرمان

لیست باربری های استان کرمان به همراه شماره باربری 09133899476 جهت حمل و ارسال بار به شهرستان های تهران، کرج، قزوین و سایر شهرستان ها به صورت شبانه روزی با نیسان و خاور